Read more about the article Απόστολος Κυριακής 17.4.2022
Κυριακή των Βαΐων - Απόστολος Κυριακής - Μεγάλη Εβδομάδα - Απαρχή - Θεολογία

Απόστολος Κυριακής 17.4.2022

Κυριακή των Βαΐων (Φιλιπ. 4.4-9) Ἐν παντὶ τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς. μηδὲν…

0 Comments

Ευαγγέλιο Κυριακής 17.4.2022

Κυριακή των Βαΐων (Κατά Ιωάν. 12.1-18) Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ…

0 Comments