Η πληρότητα της εσωτερικής ησυχίας

Ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία παρατηρούμε σε όλους τους ανθρώπους, που βιώνουν την αλήθεια, κατά το μέτρο του δυνατού, κοντά στον Κύριο, είναι η ησυχία, η ψυχική ηρεμία, η πραγματική αγάπη και χαρά για την ζωή, η απόλαυση της πνευματικής πληρότητας.

Μεγάλοι πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως ο Βασίλειος ο Μέγας ή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποδίδουν στην ησυχία και την μελέτη του ευαγγελικού λόγου τον φωτισμό της ψυχής του ανθρώπου. Όπως λέει και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος «Εἰ ζητεῖς τό ἄλας τό ἐπί τῆς γῆς, ἰδοῦ ἄνθρωπος ἡσύχιος και εὐθύς». Εάν λοιπόν θέλουμε να γίνουμε και εμείς “ευθείς” και αληθινοί άνθρωποι, ας προσπαθήσουμε να βάλουμε λίγη παραπάνω ησυχία στην πολύπλοκη ζωή των σύγχρονων καιρών. Ησυχία, όμως, όχι επιφανειακή και πρόσκαιρη, αλλά γαλήνη και ησυχία εσωτερική.

Με τον π. Βαρνάβα Γιάγκου, ηγούμενο της Ι.Μ. Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης


Το βίντεο πλαισιώνει ο ψαλμός “Κύριε ἐκέκραξα…” του Οσίου Πατρός Ιωάννου του Δαμασκηνού σε ήχο Α΄
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Πηγή: https://youtu.be/xx1helI267g

Η πληρότητα της εσωτερικής ησυχίας – π. Βαρνάβας Γιάγκου