«Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου…»

«Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῶς. Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, ο συγγραφέας της πανέμορφης αυτής ευχής, την οποία διαβάζουμε την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, παρακαλεί τον Κύριο να τον απαλλάξει από τα ανίατα πάθη που κρατούν τον άνθρωπο μακριά από τη θέα του Ελεήμονος Θεού, ώστε να μπορέσει απρόσκοπτα να αφιερωθεί στις πνευματικές απαιτήσεις του Σταδίου.

Ωστόσο, επειδή στην Εκκλησία, η απαλλαγή από τα πάθη δεν σημαίνει τίποτα από μόνη της, ο μεγάλος καθηγητής της Ερήμου, ικετεύει τον Κύριο να του χορηγήσει τις αρετές που θα τον οδηγήσουν στο Αγιο Πάσχα και, κατ’ επέκταση, στην Βασιλεία των Ουρανών. Σωφροσύνη, ταπεινοφροσύνη, υπομονή και αγάπη. Αυτές είναι οι αρετές, τις οποίες ο άνθρωπος πρέπει να εκφράζει και να αναπαράγει, όχι μόνο κατά τη περίοδο της νηστείας, αλλά και σε ολόκληρο τον βίο του, για να γευθεί τη ζεστασιά των κόλπων του Αβραάμ.

Με τον Αρχιμ. Εφραίμ Παναούση, ηγούμενο της Ι.Μ. Παναγίας Χρυσοπηγής Αττικής


Το βίντεο πλαισιώνει ο Ύμνος των Τριών Παίδων “Τον Κύριον υμνείτε…” σε ήχο Α’
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Πρεβέζης “Chorus Nicopolitanus” με χοράρχη τον κ. Νεκτάριο Θάνο
Πηγή: https://youtu.be/TPErxsoyk4o

«Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου…» – Αρχιμ. Εφραίμ Παναούσης