«Δεύτε εργασώμεθα…»

«Δεύτε εργασώμεθα...» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ἦχος α’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελῶνι καρποὺς μετανοίας,Ας δουλέψουμε, αδελφοί, στο μυστικό αμπέλι τους καρπούς της μετάνοιας,
ἐν τούτῳ ποιούμενοι οὐκ ἐν βρώμασι καὶ πόμασι κοπιῶντες,τους οποίους τους φυτεύουμε, όχι για να τους φάμε και να τους πιούμε,
ἀλλ’ ἐν προσευχαῖς καὶ νηστείαις τάς ἀρετὰς κατορθοῦντες,αλλά για να κατορθώσουμε με προσευχές και νηστείες τις αρετές,
τούτοις ἀρεσκόμενος, ὁ Κύριος τοῦ ἔργου δηνάριον παρέχει δι οὗ ψυχὰς λυτροῦται,για τις οποίες ο πολυέλαιος Κύριος θα μας αποδώσει το δηνάριο που λυτρώνει τις ψυχές μας
χρέους ἁμαρτίας, ὁ μόνος πολυέλεος.και τις απαλλάσσει από την αμαρτία.

«Δεύτε εργασώμεθα…» -Δοξαστικό Αίνων Δ΄ Κυριακής των Νηστειών

«Δεύτε εργασώμεθα…» -Δοξαστικό Αίνων Δ΄ Κυριακής των Νηστειών – Ἦχος α’ Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Θρασύβουλος Στανίτσας
Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή