«Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου…»

«Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ἦχος πλ. δ’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τοῦ παιδός Σου, ὅτι θλίβομαιΜην αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδί σου Κύριε, γιατί θλίβομαι.
ταχὺ ἐπάκουσόν μου,Γρήγορα άκουσέ με,
πρόσχες τῇ ψυχῇ μου, καὶ λύτρωσαι αὐτήν.περίθαλψε την ψυχή μου και λύτρωσέ την.

«Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου…» – Μέγα προκείμενο των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής

«Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου…» – Μέγα προκείμενο των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής – Ἦχος πλ. δ’ Ψάλλει ο Διευθυντής του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Γρηγόριος Αναστασίου
Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή