Κυριακή της Ορθοδοξίας

Την Α’ Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία μας θυμάται και τιμά την αναστήλωση των ιερών εικόνων Της. Μετά από μια μακρά κι επίπονη διαμάχη που δίχασε την Εκκλησία για περίπου 100 χρονια και οδήγησε μοναχούς και κληρικούς στην εξορία και τον θάνατο, με εικόνες να καταστρέφονται και λείψανα να καίγονται, με το πλήρωμα Της να έχει διαιρεθεί, η Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 843 μ.Χ, «…ἐπαγωνίζομενη τή ἄπαξ παραδοθείση τοῖς ἀγίοις πίστει…», έβαλε οριστικό τέλος στην κακοδοξία των εικονομάχων.

Η Εκκλησία δεν προσκυνά την ύλη, αλλά τον δημιουργό της ύλης, Αυτόν που έγινε ύλη για μας και μέσω της ύλης εργάστηκε για τη σωτηρία μας.

Με αφορμή την αναστήλωση των ιερών εικόνων η Εκκλησία τιμά κάτι βαθύτερο• τιμά την ενότητα του Σώματος στο όνομα της κοινής Πίστης και Παράδοσης, στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διακηρύσσοντας το: «Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἑβράβευσεν…»

Με τον π. Χερουβείμ Τσίνογλου, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας


Το βίντεο πλαισιώνει το Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής της Ορθοδοξίας “Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας…” σε ήχο πλ. β’ Ψάλλει ο αείμνηστος ιεροψάλτης κ. Δημήτριος Νίκου
Πηγή: https://youtu.be/j9Rpt5RjJsw

Κυριακή της Ορθοδοξίας – π. Χερουβείμ Τσίνογλου