«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται…»

«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται...» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Ιδιόμελο των Αίνων της Κυριακής της Τυρινής

Δόξα. Καί νῦν.

Πρωτότυπο – Ἦχος πλ. α’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα,Ο αγώνας των αρετών άρχισε, ελάτε όσοι θέλετε να αγωνιστείτε στον καλό αγώνα της Νηστείας,
οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται,γιατί αυτοί που δίκαια αγωνίζονται δίκαια θα λάβουν και τον στέφανο της νίκης,
καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος ἄῤῥηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν,κι έχοντας φορέσει την πανοπλία του Σταυρού ας πολεμήσουμε τον εχθρό, έχοντας για άτρωτη ασπίδα την Πίστη,
καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην,και ως θώρακα την προσευχή και ως περικεφαλαία την ελεημοσύνη,
ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν.αντί για μαχαίρι έχουμε τη νηστεία, η οποία διώχνει από την καρδιά κάθε κακία.
Ὁ ποιῶν ταῦτα, τὸν ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον, παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως.Όποιος τα κάνει αυτά θα φορά το αληθινό στεφάνι δίπλα στον Βασιλέα των πάντων Χριστό, την ημέρα της Κρίσεως.

«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται…» – Ιδιόμελο των Αίνων της Κυριακής της Τυρινής

«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται…» – Ιδιόμελο των Αίνων της Κυριακής της Τυρινής – Ἦχος πλ. α’ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή