Η δύναμη της προσευχής

“Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιχθήσεται.”. Με αυτά τα λόγια από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (11, 8-9), ο ίδιος ο Κύριος μας προτρέπει να προσευχηθούμε. Όσοι με αγάπη θα προσευχηθούν στον Θεό, ό,τι ζητήσουν θα τους δoθεί και ό,τι αναζητούν θα το βρούνε. Η δύναμη της προσευχής είναι απεριόριστη, όπως απεριόριστη είναι και η δύναμη του Θεού, με τον οποίο σε απευθείας επικοινωνία βρίσκεται ο προσευχόμενος άνθρωπος.

Όπως ο Χριστός δίδαξε σε εμάς την προσευχή, έτσι και εμείς σήμερα προσευχόμαστε και επικοινωνούμε με τον Κύριο, σε μια σχέση επικοινωνίας και αγάπης. Μόνο μέσα από την αγάπη μπορεί η προσευχή μας να έχει νόημα και ισχύ. Για αυτό και πρέπει να κατανοήσουμε την σημασία της, και το εξαιρετικά σημαντικό νόημά της στην ζωή του Χριστιανού.

Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση, ηγούμεoη της Ι.Μ. Παναγίας Χρυσοπηγής Αττικής


Το βίντεο πλαισιώνουν τα Αργά Αναστάσιμα Ευλογητάρια σε ήχο πλ.α’
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης και ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Στυλιανός Φλοίκος
Πηγή: https://youtu.be/gZzX3rLC0r4

Η δύναμη της προσευχής – Αρχιμ. Εφραίμ Παναούσης