Η παραβολή της Κρίσεως

Την τρίτη Κυριακή του Τριωδίου, την Κυριακή της Απόκρεω, η Εκκλησίας μας θυμάται την παραβολή της μελλούσης Κρίσεως, μια από την πιο γνωστές και κρίσιμες παραβολές που μας εξιστόρησε ο Κύριος μας. Κατά αυτή, στην Κρίση, την “Δευτέρα Παρουσία” όπως την ονομάζουμε σήμερα, ο Κύριος θα χωρίσει τους ανθρώπους σε ερίφια και σε πρόβατα, σε αδίκους και δικαίους αντίστοιχα. Και θα στείλει τους αδίκους “εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον…”, μακριά από την αιώνιο ζωή την οποία θα απολαύσουν οι δίκαιοι κοντά στον Κύριο.

Η διαφορά των εριφίων από τα πρόβατα, των αδίκων από τους δικαίους, δεν είναι βιολογική. Όλοι οι άνθρωποι χωρίς καμία εξαίρεση μπορούν να βιώσουν την ζωή κοντά στον Κύριο, όπως τα πρόβατα της παραβολής. Αυτό το οποίο διαχωρίζει τα πρόβατα από τα ερίφια είναι η αγάπη που προσφέρουν στον συνάνθρωπο και κατ’ επέκταση στον Κύριο. Η αγάπη είναι αυτό το οποίο διαχωρίζει την λύτρωση από την πτώση, την αιώνια ζωή από τον πνευματικό θάνατο.

Με τον π. Συμεών Βενετσιάνο, διευθυντή του Ιδρύματος Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών


Το βίντεο πλαισιώνει το Ιδιόμελο των Αίνων της Κυριακής της Κρίσεως “Ὢ ποία ὥρα τότε…” σε ήχο πλ. β’
Πηγή: https://youtu.be/ruCRNOT9APs

Η παραβολή της Κρίσεως – π. Συμεών Βενετσιάνος