Μετάνοια: Η επανάσταση ενάντια στην φθορά

Στην ζωή του Χριστού όπως αυτή μας φανερώνεται μέσα από τα Ευαγγέλια, ήδη από την αρχή της πορείας του γίνεται κρίσιμη η έννοια της μετανοίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής του Χριστού, βαπτίζει τους ανθρώπους κηρύττοντάς τους την μετάνοια. Τους προετοιμάζει έτσι πνευματικά για τον ερχομό του Μεσσία, του Κυρίου: “αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ”.

Το κάλεσμα όμως για μετάνοια δεν σταματάει με τον Άγιο Ιωάννη, ούτε και με την Σταύρωση και την Ανάσταση. Η μετάνοια εξακολουθεί και σήμερα να είναι ανάγκη για τον άνθρωπο, να είναι το μέσο μέσα από το οποίο ο άνθρωπος θα μπορεί με διαύγεια να δει την Εκκλησία και να μετέχει σε αυτή. Όπως γράφει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον Περί Μετανοίας λόγο του: ” “Ἐτρώθημεν τῇ ἁμαρτίᾳ· ἰαθῶμεν τῇ μετανοίᾳ· διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ διάβολος ἔτρωσε· διὰ τῆς μετανοίας ὁ Χριστὸς ἐθεράπευσεν·”

Με τον Αρχιμ. Μεθόδιο Κρητικό, ηγούμενο της Ι.Μ. Αναστάντος Χριστού Πειραιώς


Το βίντεο πλαισιώνει ο 134ος ψαλμός “Δούλοι Κύριον” σε ήχο δ’ (άγια)
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης και ο κ. Δήμος Παπαλατζάκης
Πηγή: https://youtu.be/WhaLGAnk3Yw

Mετάνοια: Η επανάσταση ενάντια στην φθορά – Αρχιμ. Μεθόδιος Κρητικός