«Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι…» – Δοξαστικό Αίνων Α’ Κυριακής του Τριωδίου

«Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι...» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ἦχος πλ. δ’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι, Φαρισαῖον δικαιοῦντα ἑαυτὸν κατέκρινας Κύριε,Κατέκρινες Κύριε τον Φαρισαίο που δικαίωνε τον εαυτό του εξαιτίας των καλών του έργων,
καὶ Τελώνην μετριοπαθήσαντα, καὶ στεναγμοῖς ἱλασμὸν αἰτούμενον, ἐδικαίωσας·και δικαίωσες τον Τελώνη που ήταν ταπεινός και στενάζοντας ζητούσε το έλεος Σου.
οὐ γὰρ προσίεσαι, τοὺς μεγαλόφρονας λογισμούς, καὶ τὰς συντετριμμένας καρδίας, οὐκ ἐξουθενεῖς·Γιατί δεν επιδοκιμάζεις τους υπερήφανους λογισμούς και δεν εξουθενώνεις τις συντετριμμένες καρδιές.
διὸ καὶ ἡμεῖς σοὶ προσπίπτομεν, ἐν ταπεινώσει, τῷ παθόντι δι᾽ ἡμᾶς·Για αυτό και εμείς σε σένα προστρέχουμε με ταπείνωση που κακόπαθες για μας.
Παράσχου τὴν ἄφεσιν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.Δώσε μας Κύριε την συγχώρεση και το μέγα έλεος Σου.

«Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι…» – Δοξαστικό Αίνων Α’ Κυριακής του Τριωδίου – Ἦχος πλ. δ’ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή