«Τῶν ἀσκητῶν ὡραιότης…»

"Τῶν ἀσκητῶν ὡραιότης..." - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο Απόδοση στη Νεοελληνική
Καλλωπίζεται πατρίς ἡ θρεψαμένη σε, Πάτερ Λουκᾶ μακάριε,Καλλωπίζεται η πατρίδα που σε έθρεψε, πάτερ Λουκά μακάριε,
καί ἐπαγάλλεται χαρμονικῶς σήμερον ἐν τῇ πανηγύρει, κηρύττουσα τά σά κατορθώματα, τό δέ σῶμά σου τό ἱερόν, ὡς θησαύρισμα κατέχουσα βοᾷ σοι·και χαίρεται σήμερα στην πανήγυρη σου, κηρύττοντας τα κατορθώματά σου και κατέχοντας το σεπτό σου σκήνωμα φώναζε σε σένα:
μή ἐλλίπῃς πρεσβεύων ὑπέρ τῶν πίστει ἐκτελούντων τό ἱερόν σου μνημόσυνον.“Μην ξεχνάς να πρεσβεύεις για εκείνους που τελούν το ιερό σου μνημόσυνο.”
Ὅσιε πάτερ Λουκᾶ πανσεβάσμιε, τό τῆς Ἑλλάδος καύχημα, τῶν ἀσκητῶν ὡραιότης,Όσιε πάτερ Λουκά πανσεβάσμιε, το καύχημα της Ελλάδας, το στολίδι των ασκητών,
οὐκ ἔδωκας, ὕπνον σοῖς ὀφθαλμοῖς εἰς κόρον, οὐδέ τοῖς βλεφάροις σου νυσταγμόν,δεν έδωσε ύπνο στα μάτια σου ούτε επέτρεψες στα βλέφαρα σου να νηστάξουν,
ἕως σου τήν ψυχήν καί τό σῶμα, τῶν παθῶν ἠλευθερώσας, καί σεαυτόν ἡτοίμασας τοῦ ἁγίου Πνεύματος καταγώγιον.έως ότου να ελευθερώσεις την ψυχή και το σώμα σου από τα πάθη και να ετοιμάσεις τον εαυτό σου να δεχθεί το Πανάγιο Πνεύμα.

Την εβδόμη Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Λουκά του εν Στειρίω όρει ασκήσαντα

«Τῶν ἀσκητῶν ὡραιότης…»