Η αγκύλωση στο παρελθόν

Η Εκκλησία στην πορεία της, αποτελεί ένα συνεχώς κινούμενο αλλά σχεδόν καθόλου παραλλαγμένο Σώμα, το οποίο ξεκινάει με τους Αποστόλους και συνεχίζει μέχρι και σήμερα, αντιμετωπίζοντας τα όποια προβλήματα ένα τέτοιο τεράστιο Σώμα μπορεί να αντιμετωπίζει στον χρόνο, είτε εσωτερικά είτε είναι εξωτερικά.

Κάθε άλλο κοινωνικό/πολιτικό/ανθρωπιστικό κίνημα, με τον καιρό αλλοιώνεται, σβήνει και τελικά χάνεται. Αλλά η Εκκλησία, ούσα ένα Σώμα όχι βασισμένο στην ανθρώπινη ηθική αλλά στην πίστη στον Έναν και Τριαδικό Θεό, συνεχίζει μετά από δύο χιλιάδες χρόνια να είναι ίδια με την Αποστολική Εκκλησία.

Με τον Σταύρο Γιαγκάζογλου, Επίκουρο καθηγητή Δογματικής, Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑΤο βίντεο πλαισιώνει το Κοινωνικό της Λειτουργίας των Προηγιασμένων “Γεύσασθε και ίδετε…”
Ψάλλει το Ορθόδοξο Βυζαντινό Φωνητικό Σύνολο με χοράρχη τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη
Πηγή: https://youtu.be/Diu0aGvikf0

Η αγκύλωση στο παρελθόν – Σταύρος Γιαγκάζογλου