«Δίδωμι τὰ ἐμαυτοῦ πάντα, καὶ ἐμαυτὸν τῷ Πνεύματι…»

"Δίδωμι τὰ ἐμαυτοῦ πάντα, καὶ ἐμαυτὸν τῷ Πνεύματι..." - Πατερικός λόγος - Θεολογία - Απαρχή

Άνοιξα το στόμα μου και έλαβα το Πνεύμα και σε Αυτό δίνω ό, τι εχω·
και την πράξη και τον λόγο
και την απραξία και την σιωπή και τον ίδιο μου τον εαυτό ακόμα.
Μόνο ας με έχει και ας κουνάει και το χέρι και το νου και τη γλώσσα
όπου πρέπει και όπου Εκείνο θέλει.
Και ας με απομακρύνει πάλι από όπου πρέπει και είναι καλύτερο.
Είμαι όργανο του Θεού, όργανο λογικό, όργανο καλού τεχνίτη,
το οποίο προσαρμόζεται και χρησιμοποιείται από το Πνεύμα.
Χθες μού επέβαλε την σιωπή; Άσκησα την φιλοσοφία της σιγής.
Σήμερα μού ταρακουνάει τον νου; Θα αρχίσω τον λόγο καιθα ασκήσω τη φιλοσοφία της ομιλίας.
Και δεν είμαι τόσο φλύαρος ώστε να θέλω από μόνος μου να μιλώ ή να ενεργώ στη σιωπή. Ούτε όμως είμαι τόσο σιωπηλός και αδαής,
ώστε να κλείνω τα χείλη μου όταν πρέπει να μιλήσω.
Ανοίγω και κλείνω το στόμα μου με εντολή του Νου και του Λόγου και του Πνεύματος,
της μίας φυσικής ένωσης και Θεότητας.
Μιλώ, λοιπόν, επειδή αυτή είναι η εντολή την οποία έλαβα.

Γρηγορίου του Θεολόγου, Λόγος ΙΒ
«Δίδωμι τὰ ἐμαυτοῦ πάντα, καὶ ἐμαυτὸν τῷ Πνεύματι…»