«Ὡς ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν χρόνων…» – Θ΄ Εωθινόν Δοξαστικόν

«Ὡς ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν χρόνων...» - Θ' Εωθινό Δοξαστικό - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ήχος πλ. α’Απόδοση στη Νεοελληνική
Ὡς ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν χρόνων, οὔσης ὀψίας Σαββάτων,Όπως στά έσχατα χρόνια, έτσι καί ένα απόγευμα τότε της πρώτης μέρας της εβδομάδας,
ἐφίστασαι τοῖς φίλοις Χριστέ,στάθηκες ανάμεσα στούς φίλους Σου Χριστέ,
καί θαύματι θαῦμα βεβαιοῖς, τῇ κεκλεισμένῃ εἰσόδῳ τῶν θυρῶν, τήν ἐκ νεκρῶν σου ἀνάστασιν.καί προσθέτεις ένα καινούργιο θαύμα πάνω στά προηγούμενα, πιστοποιώντας μέ τήν είσοδό Σου από τήν κλειστή πόρτα τήν Ανάστασή Σου.
ἀλλ᾽ ἔπλησας χαρᾶς τους Μαθητάς, καί Πνεύματος ἁγίου μετέδωκας αὐτοῖς, καί ἐξουσίαν ἔνειμας ἀφέσεως ἁμαρτιῶν,Τότε γέμισες μέ χαρά τούς Μαθητές, τούς μετέδωσες Πνεύμα Άγιο, καί τούς χάρισες τήν ἐξουσία νά συγχωροῦν ἁμαρτίες.
καί τόν Θωμᾶν οὐ κατέλιπες, τῷ τῆς ἀπιστίας καταβαπτί- ζεσθαι κλύδωνι.Αλλά και τό Θωμά δέν εγκατέλειψες, να βασανίζεται από την απιστία.
Διό παράσχου καί ἡμῖν γνῶσιν ἀληθῆ, καί ἄφεσιν πταισμάτων, εὔσπλαγχνε Κύριε.Γι’ αυτό καί τώρα σέ παρακαλούμε, εύσπλαχνε Κύριε, χάρισε καί σέ μας, τήν γνώση τήν αληθινή καί των αμαρτιών μας τη συγχώρεση.

«Ὡς ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν χρόνων…» – Θ΄ Εωθινόν Δοξαστικόν – Ήχος πλ. α’ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε., κ. Λεωνίδας Αστέρης
«Ὡς ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν χρόνων…» – Θ΄ Εωθινόν Δοξαστικόν

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Απαρχή © . Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.