Η υπακοή στη Σύνοδο

«Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν…». Με αυτήν την έκφραση, το Σύμβολο της Πίστεως το οποίο όλοι οι πιστοί ακούμε τις Κυριακές στην Θεία Λειτουργία και στο οποίο βαπτιζόμαστε, παρουσιάζει τον χαρακτήρα της Εκκλησίας των πιστών, δηλαδή του Σώματος του Χριστού. Η Εκκλησία αυτή είναι καθολική, είναι σταθερή και ενωμένη ανάμεσα στα μέλη της και προχωράει με κοινό στόχο.

Ο ρόλος της Συνόδου, είναι αυτός της οργάνωσης αυτού του Σώματος. Και όπως ένας πιστός υπακούει και σέβεται την απόφαση του πνευματικού του, πρέπει και σαν Σώμα να σεβόμαστε τις αποφάσεις της Συνόδου των Πατέρων της Εκκλησίας, ακόμα και αν αυτές φαίνονται, από μια πιο κοσμική οπτική γωνία, εσφαλμένες.

Με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεώργιο


Ακούγεται η μουσική: Bosporus – POLIS Ensemble
Πηγή: https://youtu.be/3zUpp7ZlqV8

Η υπακοή στη Σύνοδο –
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος