Η αναλλοίωτη παράδοση της Εκκλησίας

Είναι εξαιρετικά σημαντική η διατήρηση της παράδοσης της Εκκλησίας στις μέρες μας. Σε καιρούς δυσκολίας, όπου τα πάντα σε κοινωνικό, πολιτικό και ατομικό επίπεδο είναι ρευστά και έχουν την τάση να αλλάζουν εύκολα, η Εκκλησία με την παράδοση της μένει σταθερός λίθος πάνω στον οποίο οι πιστοί στηρίζουν τον τρόπο ζωής τους.

Αυτή η παράδοση της οποίας εμείς είμαστε οι άμεσοι κληρονόμοι, την οποία καλλιέργησαν οι Απόστολοι και οι πρώτοι Χριστιανοί, την οποία δέχθηκαν και ανέπτυξαν οι μετέπειτα μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας και την οποία με ταπείνωση και πίστη ακολουθούν οι σημερινοί πατέρες και πιστοί, αυτή την παράδοση οφείλουμε και εμείς να διατηρήσουμε και στην συνέχεια να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές, για να διασωθεί ατόφιο το μήνυμα το οποίο πρεσβεύει.

Με τον Γέροντα Ιωαννίκιο Βαρβαρέλη


Ακούγεται η μουσική: Heliachtida – POLIS Ensemble
Πηγή: https://youtu.be/5MLzvX4GYLY

Η αναλλοίωτη παράδοση της Εκκλησίας – Γέρων Ιωαννίκιος Βαρβαρέλης