Ο πρωτομάρτυς του Χριστού Στέφανος

«Πρῶτος Διακόνων ἀναδειχθείς, πρῶτος τοῦ Δεσπότου, ἐχρημάτισας μιμητής…». Ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυς, αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα πίστεως στην Εκκλησία μας. Από τους πρώτους διακόνους της Εκκλησίας των Αποστόλων, κήρυξε το Ευαγγέλιο και έζησε κοντά στον Θεό, υπηρετώντας τους πιστούς της πρώτης αυτής Εκκλησίας.

Ο Στέφανος είχε πάντα μέσα του τον λόγο του Κυρίου και ακόμα και την ύστατη στιγμή του μαρτυρίου του, όπως και ο Κύριος, παρακάλεσε να συγχωρηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι τον ίδιο υπέβαλαν σε θάνατο δια λιθοβολισμού. Πράγματι ο Άγιος Στέφανος, με το έργο του και την πίστη του απετέλεσε «ἀστέρα φαεινόν» για την πρώτη Εκκλησία και την Εκκλησία γενικότερα.

Με τον π. Μεθόδιο Κρητικό, ηγούμενο της Ι.Μ. Αναστάντος Χριστού Πειραιώς


To βίντεο πλαισιώνει ο Καλοφωνικός Ειρμός «Άστρον ήδη ανατέταλκεν» σε ήχο Α’ τετράφωνο σε μέλος Μπαλασίου Ιερέως
Ψάλλει ο Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος Βαλληνδράς
Πηγή: https://youtu.be/oCBM-Uigoow

Ο πρωτομάρτυς του Χριστού Στέφανος – π. Μεθόδιος Κρητικός