«Αἷμα και πῦρ»

Ιδιόμελα των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Δοξαστικό Αίνων Κυριακής μετά την του Χριστού γέννηση

ΠρωτότυποΑπόδοση στη Νεοελληνική
Αἷμα καὶ πῦρ, καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· τέρατα γῆς, ἃ προεῖδεν Ἰωήλ· αἷμα τὴν Σάρκωσιν· πῦρ τὴν Θεότητα· ἀτμίδα δὲ καπνοῦ, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ ἐπελθὸν τῇ Παρθένῳ, καὶ κόσμον εὐωδιάσαν. Μέγα τὸ μυστήριον τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως. Κύριε δόξα σοι.Αίμα, φωτιά και καπνός· τα τέρατα της γης, τα οποία προφήτευσε ο Ιωήλ. Αίμα για τη Σάρκωση, φωτιά για τη θεότητα, καπνός δε, για το Άγιο Πνεύμα, που επεσκίασε την Παρθένο κι ευωδίασε τον κόσμο. Μέγα το μυστήριο τη ενανθρωπήσεώς Σου. Δοξασμένος να είσαι Κύριε.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Αίμα, φωτιά και καπνός· τα τέρατα της γης, τα οποία προφήτευσε ο Ιωήλ. Αίμα για τη Σάρκωση, φωτιά για τη θεότητα, καπνός δε, για το Άγιο Πνεύμα, που επεσκίασε την Παρθένο κι ευωδίασε τον κόσμο. Μέγα το μυστήριο τη ενανθρωπήσεώς Σου. Δοξασμένος να είσαι Κύριε.

Το παρόν δοξαστικό εκφωνείται στον Όρθρο της Κυριακής μετά της του Χριστού Γεννήσεως. Ο υμνωδός αφορμάται από την φανέρωση στον προφήτη Ιωήλ του σχεδίου της θείας οικονομίας. Ο προφήτης είδε στον ουρανό αίμα, το οποίο συμβολίζει την Σάρκωση του Θεανθρώπου, φωτιά που υποδηλώνει τη θεότητα του σεσαρκωμένου, και καπνό, ως ένδειξη της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο υμνογράφος πλέκει στο δοξαστικό ολόκληρο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, δηλώνοντας μάλιστα  πως είναι το ίδιο πνεύμα που ενεργεί στον Ευαγγελισμό, τη Γέννηση και την Πεντηκοστή, καταδεικνύοντας την μία, αέναη και άκτιστη ενέργεια του Θεού.

Προφ. Ιωήλ γ’

Καί σται μετ τατα κα κχε π το πνεύματός μου π πσαν σάρκα, κα προφητεύσουσιν ο υο μν κα α θυγατέρες μν, κα ο πρεσβύτεροι μν νύπνια νυπνιασθήσονται, κα ο νεανίσκοι μν ράσεις ψονται· 2 κα π τος δούλους μου κα π τς δούλας μου ν τας μέραις κείναις κχε π το πνεύματός μου. 3 κα δώσω τέρατα ν οραν κα π τς γς, αμα κα πρ κα τμίδα καπνο·  λιος μεταστραφήσεται ες σκότος κα σελήνη ες αμα πρν λθεν τν μέραν Κυρίου τν μεγάλην κα πιφαν. κα σται, πς, ς ν πικαλέσηται τ νομα Κυρίου, σωθήσεται· τι ν τ ρει Σιν κα ν ερουσαλμ σται νασζόμενος, καθότι επε Κύριος, κα εαγγελιζόμενοι, ος Κύριος προσκέκληται

Απόδοση στη Νεοελληνική

Και θα έλθει εποχή που θα περιλούσω με τις χάρες του Αγίου Πνεύματος κάθε σάρκα, και θα προφητεύουν οι γιοι σας και οι κόρες σας, και οι γηραιότεροι θα βρίσκοναι σε λήθαργο, αλλά οι νεότεροι θα προικιστούν με οράματα. Και θα περιλούσω με την χάρη του Πνεύματος και τους δούλους και τις δούλες και θα δώσω τερατώδη σημεία στον ουρανό και τη γη, αίμα και φωτιά και καπνό. Ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη θα γεμίσει αίμα πριν έρθει η μεγάλη και επιφανής μέρα του Κυρίου. Και θα σωθεί όποιος θα επικαλεστεί το όνομα του Θεού. Και θα βρίσκεται σωσμένος στο όρος της Σιών και στην Ιερουσαλήμ, όπως είπε ο Κύριος, και θα χαίρονται μέσα στα χαρμόσυνα νέα, εκείνοι τους οποίους προσκάλεσε ο Κύριος.

Αίμα και πυρ – Απαρχή