Δοξαστικό των Αίνων Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

Δοξαστικό Αίνων Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ἦχος πλ. β’Απόδοση στη Νεοελληνική
Ἀθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν, προγονικὴν ἐξέφυγες βουλήν, Βαρβάρα πανσεβάσμιε, Οδεύοντας σε δρόμο αθλητικό, διέφυγες τη βούληση του πατέρα σου, Βαρβάρα πανσέβαστη.
καὶ ὡς μὲν Παρθένος φρονίμη, λαμπαδηφόρος εἰσῆλθες, εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου σου,Και εισήλθες στην αυλή του Κυρίου σου με λαμπάδα ως φρόνιμη Παρθένος.
ὡς δὲ Μάρτυς ἀνδρεία, χάριν ἔλαβες ἰατρεύειν, τῆς σαρκὸς σαθρὰν λύμην.Αλλά και ως ανδρεία Μάρτυρας έλαβες τη χάρη να γιατρεύεις τη σαθρή κακομεταχείριση της σάρκας.
Ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε, ψυχικῶν ἀλγηδόνων ἐκλύτρωσαι, ταῖς πρὸς Θεὸν ἱκεσίαις σου. Γι’ αυτό, λύτρωσε από τις ψυχικές θλίψεις κι εμάς που σε υμνούμε με τις ικεσίες σου προς τον Θεό.

Δοξαστικό Αίνων Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

“Ἀθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν…” – Δοξαστικό Αίνων Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας – Ήχος πλ. β’ Ψάλλει ο κ. Δημήτριος Γαλάνης, Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Πατρών
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Απαρχή © . Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.