Το βαθύτερο νόημα της φιλανθρωπίας

Όταν σκεφτόμαστε την φιλανθρωπία, η σκέψη μας πηγαίνει σχεδόν φυσικά στην έννοια της αγάπης, της ενέργειας της δωρεάς χωρίς την απαίτηση για αντίτιμο. Όταν σκεφτόμαστε την δωρεά στον άνθρωπο, σκεφτόμαστε το απόλυτο δώρο, την αιώνια ζωή. Αυτό το δώρο, μόνο μέσα από τον Χριστό μπορούμε να το λάβουμε, δηλαδή μόνο μέσα από την Εκκλησία Του.

Μόνο μέσα από την Εκκλησία του Χριστού, μπορεί η φιλανθρωπία να λάβει τον πλήρη χαρακτήρα της, μέσα από την απόλυτη και αγνή αγάπη την οποία πρεσβεύει η Εκκλησία. Η φιλανθρωπία μπορεί να είναι πλήρης, μόνο όταν στο κέντρο της υπάρχει ο ένας Φιλάνθρωπος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός.

Με τον π. Βαρνάβα Λαμπρόπουλο


Ακούγεται ο Ύμνος Τριών Παίδων “Τον Κύριο υμνείτε…” σε ήχο α΄
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Πρεβέζης “Chorus Nicopolitanus” με χοράρχη τον κ. Νεκτάριο Θάνο
Πηγή: https://youtu.be/TPErxsoyk4o

Το βαθύτερο νόημα της φιλανθρωπίας – π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος