Δοξαστικό Αίνων Αγίου Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου

Δοξαστικό Αίνων Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ἦχος πλ. α’, Θεοφάνους Απόδοση στη Νεοελληνική
Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ, δεῦτε εὐωχηθῶμεν, ἐξέλαμψεν ἡ Ἀνάστασις Χριστοῦ, δεῦτε εὐφρανθῶμενΑνέτειλε η άνοιξη, ελάτε να γλεντήσουμε, έλαμψε η Ανάσταση του Χριστού, ας ευχαριστηθούμε,
ἡ τοῦ Ἀθλοφόρου μνήμη, τοὺς πιστοὺς φαιδρύνουσα ἀνεδείχθη·πρόβαλε η μνήμη του Αθλοφόρου που χαροποιεί του πιστούς.
διὸ φιλέορτοι, δεῦτε μυστικῶς αὐτὴν πανηγυρίσωμεν·Γι’ αυτό εμείς οι φιλέορτοι ας πανηγυρίσουμε μυστικά.
οὗτος γὰρ ὡς καλὸς στρατιώτης, ἠνδρίσατο κατὰ τῶν τυράννων, καὶ τούτους κατῄσχυνε,Γιατί αυτός σαν καλός στρατιώτης φάνηκε γενναίος άνδρας εναντίων των τυράννων και τους νίκησε,
μιμητὴς γενόμενος τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ,αφού έγινε μιμητής του πάθους του Σωτήρα Χριστού,
χωρίς να δείξει συμπόνια στο πήλινο του σκεύος, αλλά γυμνό το ανέπλασε αμείβοντάς το με βασανιστήρια.οὐκ ἠλέησε τὸ σκεῦος τὸ πήλινον τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ γυμνὸν ἀνεχάλκευσεν, ἐν βασάνοις αὐτὸ προσαμειβόμενος,
αὐτῷ βοήσωμεν· Ἀθλοφόρε ἱκέτευε, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.Σε αυτόν ας φωνάξουμε: «Αθλοφόρε ικέτευε να σωθούν οι ψυχές μας».

Την 3η Νοεμβρίου εορτάζεται από την Εκκλησία μας η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα.

Δοξαστικό Αίνων Αγίου Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου

Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ – Δοξαστικό Αίνων Αγίου Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου – ‘Ηχος πλ. α’ Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισίων Κωνσταντίνος Μπιλάλης
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή