Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου

Στην παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας παραδίδει μέσα από μια εικόνα την ζωή ενός πλουσίου ανθρώπου και του φτωχού Λαζάρου, ο οποίος ζει έξω από το σπίτι του πλουσίου και ο οποίος παρακαλεί μέχρι και για την βασική τροφή για να ζήσει.

Όταν έρχεται η στιγμή και οι δύο τους πέθαναν και ο Λάζαρος βρέθηκε “εἰς τὸν κόλπον Ἀβραὰμ” ενώ ο πλούσιος απλά ετάφη. Και ενώ ο φτωχός έζησε μετά τον θάνατο του κοντά στον Κύριο, ο πλούσιος παρακαλούσε έστω και για λίγο νερό να χορτάσει την δίψα του. Ο Αβραάμ, ο γενάρχης των Εβραίων, με αυτόν τον τρόπο μεταφέρει το μήνυμα αυτής της παραβολής αναφερόμενος στον πλούσιο: “Tέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθὰ σοῦ ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σῦ δὲ ὀδυνᾶσαι…”.

Με τον Δημήτριο Πασσάκο, Επίκουρο Καθηγητή της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών


Ακούγεται η μουσική: Krátima (Ioannis Koukouzelis) – POLIS Ensemble
Πηγή: https://youtu.be/dQsJ8M7Smiw

Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου – Δημήτριος Πασσάκος