Σύγχρονη υποκειμενικότητα: Ένας «βελούδινος ολοκληρωτισμός»

Είναι δύσκολο στην σύγχρονη κοινωνία, σε μια κοινωνία πολύπλοκων σχέσεων και πολλαπλών μηνυμάτων όπως αυτά μεταδίδονται από τα διάφορα μέσα, κάποιος να μπορέσει να βρει το πραγματικό νόημα της υποκειμενικότητας του. Η σύγχρονη δυτική κατανόηση των πραγμάτων, θέλει την υποκειμενικότητα να αποτελεί μια ελευθερία η οποία όμως ταυτόχρονα περιορίζεται από το κοινωνικό περιβάλλον και τα μηνύματα που αυτό προβάλλει.

Η ατομική υποκειμενικότητα προωθείται μόνο όταν το άτομο αυτή τη προβάλει με γνώμονα τον πραγματικό λόγο που είναι πραγματικά ελεύθερος. Ο Θεός μας δίνει την υποκειμενικότητα σαν δώρο, το δώρο με το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει την πραγματική κοινωνία, την κοινωνία του Θεού. Οφείλει ο άνθρωπος, λοιπόν, να ξεφύγει από την σύγχρονη και «ολοκληρωτική» κοινωνική πραγματικότητα και να προσπαθήσει να βρει το πραγματικό νόημα του ίδιου του υποκειμενισμού του.

Με τον π. Νικόλαο Λουδοβίκο


Ακούγεται η μουσική: Θάλασσα βροχών -Στέφανος Δορμπαράκης
Πηγή: https://youtu.be/smg2frsWS6M

Σύγχρονη υποκειμενικότητα: Ένας «βελούδινος ολοκληρωτισμός»
π. Νικόλαος Λουδοβίκος