Η άσκηση ως διενέργεια στο σχέδιο σωτηρίας

Η άσκηση στην ζωή της Εκκλησίας μας έχει μια μακροχρόνια παράδοση. Ήδη από τους πρώτους χρόνους μετά την Ανάσταση, είτε η ανάγκη για αποφυγή των ρωμαϊκών διωγμών είτε η ανάγκη για αποφυγή των κοσμικών πειρασμών, οδηγούσαν ανθρώπους πιστούς, όπως τον Μεγάλο Αντώνιο, στην άσκηση.

Η άσκηση όμως δεν περιορίζεται στην έρημο. Γίνεται μέσο κατάκτησης της αιωνίου ζωής, μέσο πλήρωσης της δυνατότητας του ανθρώπου να μετέχει σε αυτή. Η άσκηση δεν αποτελεί προνόμιο, μια ιδιότητα την οποία καλούνται να κατέχουν μόνο ελάχιστοι στο συνολικό πλήρωμα της Εκκλησίας, αλλά ένας τρόπος ζωής με τον οποίο όλοι μας μπορούμε να μετέχουμε της Αλήθειας.

Με τον π. Μάξιμο Κυρίτση


Ακούγεται η μουσική: Θάλασσα Βροχών – Στέφανος Δορμπαράκης
Πηγή: https://youtu.be/smg2frsWS6M

Η άσκηση ως διενέργεια στο σχέδιο σωτηρίας
με τον π. Μάξιμο Κυρίτση