Αποστολικό πνεύμα και ιεραποστολή | Σχόλιο στις Πράξεις των Αποστόλων

You are currently viewing Αποστολικό πνεύμα και ιεραποστολή | Σχόλιο στις Πράξεις των Αποστόλων
Αποστολικό πνεύμα και ιεραποστολή | Σχόλιο στις Πράξεις των Αποστόλων - Θεολογικός λόγος - Εκπομπές - Απαρχή

Με την Πεντηκοστή, την ουσιαστική αφετηρία της Εκκλησίας μας, οι Απόστολοι ξεκινάνε το έργο τους. Mε την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος ξεκινούν την πορεία τους στα έθνη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης (από την Ρώμη μέχρι και την Ινδία και ακόμα πιο μακριά οι δικοί τους μαθητές) κηρύττοντας το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου, της αιωνίου ζωής.

Το ένθερμο κήρυγμα των Αποστόλων και των μαθητών τους, το Ευαγγέλιο, δεν γνωρίζει σύνορα. Το μαρτύριο τους δίνει την δύναμη στις πρώτες ομάδες Χριστιανών να αντέξουν τους διωγμούς των Ρωμαίων. Ειδωλολάτρες αρχίζουν και πιστεύουν στον Θεό, βλέποντας τον αγώνα τους. Η Εκκλησία επιβιώνει και ενδυναμώνεται χάρις την μεσιτεία του Κυρίου και την επιμονή των Αποστόλων του, οι οποίοι «…ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ. τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος καί τόν λόγον βεβαιοῦντος διά τῶν ἐπακολουθούντων σημείων» (Κατά Μάρκον, ΙΣΤ’ 20). Δίχως αυτούς η Εκκλησία όπως την γνωρίζουμε σήμερα και της οποίας είμαστε μέλη δεν θα ήταν η ίδια.

Με τον π. Ευάγγελο Παπανικολάου


Το βίντεο πλαισιώνει το Δοξαστικό Αίνων Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου σε ήχο πλ.β’ από τον Χορό Βατοπαιδινών Πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/T7cUx4mHUpg
και: «Relaxing Armenian music with duduk»
Πηγή: https://youtu.be/y5tcbD5in7k

Αποστολικό πνεύμα και ιεραποστολή | Σχόλιο στις Πράξεις των Αποστόλων – π. Ευάγγελος Παπανικολάου