Ανθρωποι αφιερωμένοι στην διακονία των κωφών

Ο Χριστός στην Βασιλεία του δέχεται όλους του ανθρώπους, ανεξαρτήτως των πιθανών αδυναμιών που μπορεί να παρουσιάζουν και που μπορεί εμείς στην κοινωνία μας να τους χαρακτηρίζουμε “ανάπηρους” και να τους εξοστρακίζουμε κοινωνικά. Αυτό φυσικά δεν υφίσταται στην Κοινωνία του Θεού, και σε αντίθεση με τους περιορισμούς της κτιστής κοινωνίας μας, στην κοινωνία του Θεού είναι όλοι δεκτοί.

Για αυτό φυσικά και πρέπει, η διακονία να γίνεται με τρόπο τέτοιο που να προσεγγίζει όλους τους ανθρώπους και τους κωφούς. Και για αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τα κατάλληλα μέσα για να κάνουμε το κήρυγμα των πατέρων προσιτό και κατανοητό στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Με τον π. Ιωάννη Καραμούζη


Ακούγεται η μουσική: Polis Ensemble – Bosporus
Πηγή: https://youtu.be/3zUpp7ZlqV8