Από την αρχαιότητα στον Ντεκάρτ και την πατερική παράδοση

Η σχέση θείου-ανθρώπου έχει αποτυπωθεί στην φιλοσοφική σκέψη και στον φιλοσοφικό λόγο σαν ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει εντύπωση και προβληματισμό. Από τον φόβο της αρχαιότητας και την θεϊκή φύση που προκαλεί τρόμο και που απαιτεί τον σεβασμό, με τον ερχομό του Χριστού, η θεϊκή φύση φανερώνεται στον άνθρωπο σαν την ίδια την Αγάπη.

Με αυτόν τον ερχομό η κλασσική φιλοσοφική σκέψη περί θείου, καταργείται και η σχέση με τον Θεό γίνεται άμεση και εντελώς αγαπητική. Οι σχέσεις τρόμου καταργούνται και πλέον γινόμαστε μέτοχοι στην Βασιλεία του Θεού και όχι απλοί παρατηρητές της. Πολλές φορές βλέπουμε στην σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη, να δίνεται υπερβολικό βάρος στην ανθρώπινη κατανόηση των πραγμάτων, χωρίς όμως να δίνουμε βάση στο μήνυμα του Χριστού, το πλέον μήνυμα σωτηρίας και αγάπης, το μοναδικό μήνυμα το οποίο αξίζει να ακολουθούμε στην ζωή μας, για να αποτελέσουμε όλοι μας μέλη της Βασιλείας των Ουρανών.

Με τον π. Νικόλαο Λουδοβίκο


Ακούγεται η μουσική: Όνειρο – Στέφανος Δορμπαράκης
Πηγή: https://youtu.be/wHNf7QrnG4U

Από την αρχαιότητα στον Ντε Καρτ και την πατερική παράδοση – π. Νικόλαος Λουδοβίκος