Κοινότητα: Η μοναδική σύγχρονη Κιβωτός

You are currently viewing Κοινότητα: Η μοναδική σύγχρονη Κιβωτός
Κοινότητα: Η μοναδική σύγχρονη Κιβωτός - Θεολογικός λόγος - Εκπομπές - Απαρχή

Στο σύνολο της η ανθρώπινη ιστορία είναι βασισμένη στην ύπαρξη κοινοτήτων και στην συνύπαρξη των ανθρώπων σε κοινότητες. Από την αρχαία Αθήνα και την φιλοσοφία του Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι “φύσει ζώον πολιτικόν” (“από την φύση του κοινωνικό ον”) και από την φύση του η ύπαρξή του οφείλεται και αναπτύσσεται στην κοινότητα.

Και φυσικά με το δίδαγμα του Χριστού και των Αποστόλων του, αυτή η κοινότητα αποκαλύπτεται ως η μοναδική οδός για την σωτηρία του ανθρώπου, την μετοχή του στην Βασιλεία του Θεού. Μόνο μέσα από την πραγματική σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, την ουσιαστική κοινωνία, ο άνθρωπος θα κατανοήσει και τα μετέχει σε αυτό το μυστήριο, την μετοχή στην πραγματική ζωή.

Με τον Κλήμη Πυρουνάκη


Ακούγεται η μουσική: Manos Hadjidakis – America America
Πηγή: https://youtu.be/134tCC5N6yw

Κοινότητα: Η μοναδική σύγχρονη Κιβωτός – Κλήμης Πυρουνάκης