Η δοξολογία ως έκφραση αγιότητας

Στην Εκκλησία μας, γιγαντιαίας σημασίας είναι η έννοια της δοξολογίας. Μόνο μέσα στις ακολουθίες τις οποίες τελούμε καθημερινά, πάμπολλες φορές δοξάζουμε τον Θεό, και πολλές είναι και οι φορές, όπως και πρέπει να είναι, στις οποίες δοξολογούμε τον Θεό και στην προσωπική μας ζωή.

Μέσω της δοξολογίας οι άνθρωποι όχι μόνο ανάγουμε στον Θεό τις χαρές που μας δίνονται με τόση αγάπη, αλλά και ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας, βάζοντας “φρένο” στις συχνά εγωιστικές τάσεις που καλλιεργούνται στην πολύπλοκη σύγχρονη πραγματικότητα.

Με τον Γέροντα Ιωαννίκιο Βαρβαρέλη


Ακούγεται ο ψαλμικός στίχος “Τότε λαλήσει προς αυτούς…” (από το “Μακάριος ανήρ”) σε ήχο πλάγιο δ’, Αγίου Ιωάννου Κουκουζέλη. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία (ΕΛ.ΒΥ.Χ.) με χοράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο.
Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=Z7k8kMiSOy8

Η δοξολογία ως έκφραση αγιότητας – Γέρων Ιωαννίκιος Βαρβαρέλης