Έλλειψη αγάπης: Η ρίζα της παραβατικότητας

You are currently viewing Έλλειψη αγάπης: Η ρίζα της παραβατικότητας
Έλλειψη αγάπης: Η ρίζα της παραβατικότητας - Επικαιρότητα - Επ' αφορμή - Απαρχή

Παραβατικές συμπεριφορές έχουν υπάρξει και υπάρχουν και στις μέρες μας, όντας ένα δυστυχές και αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Για να καταφέρουμε να κατανοήσουμε όμως την ύπαρξη της παραβατικότητας στην κοινωνίας μας, πρέπει να κατανοήσουμε και τα πρόσωπα πίσω από τους παραβάτες.

Άτομα με δυσκολίες στην ζωή τους που τους έχει στερηθεί συχνά η αγάπη από τους συνανθρώπους τους, είναι πιθανό να παρουσιάσουν αυτές τις συμπεριφορές. Και σημαντικό ρόλο παίζει και η αντιμετώπιση των ήδη παραβατών, ώστε αυτά τα άτομα αυτά να βρεθούν απελευθερωμένοι σε μια κοινωνία αγάπης αντί σε μια κοινωνία κατάκρισης, κάτι που θα τους οδηγούσε στην συνέχεια σε μια ζωή παραβατικότητας.

Με τον Κλήμη Πυρουνάκη


Ακούγεται η μουσική: Θάλασσα βροχών – Στέφανος Δορμπαράκης
Πηγή: https://youtu.be/smg2frsWS6M

Έλλειψη αγάπης: Η ρίζα της παραβατικότητας – Κλήμης Πυρουνάκης