Η Αποκάλυψη ως τύπος δημιουργίας

Το βιβλίο της Αποκαλύψεως, σε αντίθεση με μια κοινή πεποίθηση που έχει κτιστεί στην αντίληψη μας, δεν αποτελεί ένα βιβλίο καταστροφολογικό που απλά δείχνει το τέλος ενός κόσμου με έναν τρομακτικό τρόπο, που σκοπό έχει να φοβήσει. Αντιθέτως, δεν αποτελεί τίποτα λιγότερο από την αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού στους ανθρώπους. Μια αποκάλυψη η οποία πρέπει πλέον να αποτυπωθεί στις ψυχές μας όχι σαν κάλεσμα φόβου αλλά σας κάλεσμα μετοχής.

Με τον Δημήτριο Πασσάκο


Ακούγεται η μουσική: POLIS Ensemble – Tis Tavlas
Πηγή: https://youtu.be/2cEOiIzZbJw

Η Αποκάλυψη ως τύπος δημιουργίας – Δημήτριος Πασσάκος