Στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού, Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού - Πατερικός λόγος - Θεολογία - Απαρχή

Ο Σταυρός ανύψωσε την ανθρώπινη φύση στο αγγελικό στερέωμα…

Μέσω του Σταυρού απαλλαγήκαμε από την έχθρα και πάλι μέσω του Σταυρού συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό. Μέσω του Σταυρού απελευθερωθήκαμε από τη διαβολική τυραννία και μέσω του Σταυρού απαλλαγήκαμε από τον θάνατο και την απώλεια. Γι’ αυτό και ο λαός παλιότερα δυσανασχετούσε στο άκουσμα του σταυρού, αμέσως όμως με το που άκουσε για την Ανάσταση, μετέβαλε τη δυσανασχέτηση σε χαρά, δοξάζοντας με καθαρή φωνή τον Θεό. Ο Σταυρός ανύψωσε την ανθρώπινη φύση στο αγγελικό στερέωμα και την ανέδειξε ξένη πια προς οποιαδήποτε φθορά και την αξίωσε να συμμετέχει στη ζωή της αφθαρσίας.

Ο Θεός δεν μας ονομάζει πια ανθρώπους, αλλά και θεούς λέγοντας: «Εγώ είπα: είστε θεοί και όλοι γιοι του Υψίστου». Δεν μας ονομάζει πια δούλους αλλά φίλους και αδελφούς λέγοντας: «Θα αναγγείλω το όνομά σου στους αδελφούς μου». Βλέπεις πόση αλλαγή προσέφερε ο Σταυρός; Για να μάθεις ακόμη καλύτερα τη δύναμη του Σταυρού, σκέψου τι ίσχυε πριν τον Σταυρό και τι μετά από αυτόν και θα καταλάβεις την ενέργειά του. Πριν τον Σταυρό, ο Υιός δεν μας ήταν γνωστός, ενώ σήμερα με το κήρυγμα του Σταυρού, ξέρουμε τον Υιό και γνωρίζουμε τον Πατέρα μέσω Εκείνου. Πριν τον Σταυρό, προσκυνείτο ο διάβολος, ενώ τώρα με το κήρυγμα του Σταυρού, ο διάβολος συντρίφθηκε και οι δαίμονες τρέχουν να ξεφύγουν. Πριν τον Σταυρό, ασχολούμασταν με πορνείες και ασέλγειες, ενώ τώρα με το κήρυγμα του Σταυρού, όχι μόνο αποφύγαμε την πορνεία, αλλά ακόμα και τον γάμο τον υπερβήκαμε και δεχτήκαμε να φυλάσσουμε στη ζωή μας την παρθενία, που πριν ούτε που γνωρίζαμε.

Δεν κηρυσσόταν ο Σταυρός και ο διάβολος μάζευε τους Ιουδαίους εναντίον του Χριστού. Σήμερα κηρύσσεται ο Σταυρός και οι Απόστολοι συγκεντρώνουν τους Ιουδαίους μέσω της πίστης. Δεν κηρυσσόταν ο Σταυρός και μας κατείχε ο θάνατος. Τώρα που κηρύσσεται ο Σταυρός, καταφρονήσαμε τον θάνατο ως ανύπαρκτο και ποθήσαμε την αιώνια ζωή. Δεν κηρυττόταν ο Σταυρός και ήμασταν ξένοι του παραδείσου. Με το που ανέτειλε όμως ο Σταυρός, αμέσως ο ληστής αξιώθηκε τον παράδεισο.

Μα τι μεγάλη που είναι η δύναμη του Σταυρού! Πόση αλλαγή έφερε στο ανθρώπινο γένος! Από τόσο σκοτάδι μας μετέφερε σε απέραντο φως, μας επανέφερε από τον θάνατο στην αιώνια ζωή, μας ανακαίνισε από τη φθορά στην αφθαρσία. Δεν καλύπτονται πια τα μάτια της καρδιάς μας από την άγνοια του σκοταδιού, αλλά μέσω του Σταυρού καταφωτίζονται με το φως της γνώσης. Δεν είναι πια κλειστά τα αφτιά των κουφών από την απιστία, γιατί οι κουφοί άκουσαν λόγο Κυρίου και οι τυφλοί ανέβλεψαν για να δουν τη δόξα του Θεού. Αυτά είναι τα κατορθώματα του Σταυρού! Αυτά είναι τα δώρα που προσφέρει για χάρη μας ο Σταυρός! Τι καλό δεν μας δόθηκε από τον Σταυρό; Τι αγαθό δεν κατορθώθηκε μέσω αυτού;

Στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού – Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος
Επιλογή αποσπασμάτων – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή