Η εκπαιδευτική διαδικασία σήμερα

Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα η εκπαιδευτική δομή όχι μόνο της χώρας μας αλλά και γενικότερα καλείται να αντιμετωπίσει τις διαφορές που φέρνει η συνύπαρξη παιδιών διαφορετικών εθνοτήτων σε έναν χώρο και να τους δώσει ίσες ευκαιρίες μέσω της εκπαίδευσης που προσφέρεται από τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Τα παιδιά καλούνται να συμμετέχουν σε αυτό και μέσα από αυτό να καλλιεργούνται όχι μόνο σε επίπεδο γνωστικό αλλά και σε πνευματικό.

Με τον π. Γεώργιο Γανωτή


Ακούγεται η μουσική: Polis Ensemble – Heliachtida
Πηγή: https://youtu.be/5MLzvX4GYLY

Η εκπαιδευτική διαδικασία σήμερα – π. Γεώργιος Γανωτής