Το ζήτημα της Θείας Λειτουργίας για τους κωφούς

Η Θεία Λειτουργία αποτελεί ένα γεγονός παγκόσμιο, το οποίο δέχεται όλους τους ανθρώπους που επιθυμούν να μετέχουν σε αυτό, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Φυσικά σε αυτό το γεγονός μπορούν και πρέπει να μετέχουν και οι κωφοί άνθρωποι, για τους οποίους οφείλουμε να μεριμνούμε και να προσπαθούμε να κάνουμε την μετοχή τους σε αυτό το μέγα μυστήριο δυνατή.

Με τον π. Ιωάννη Καραμούζη


Ακούγεται η μουσική: POLIS Ensemble – Heliachtída
Πηγή: https://youtu.be/UKSOVUVSfiA

Το ζήτημα της Θείας Λειτουργίας για τους κωφούς – π. Ιωάννης Καραμούζης