«Μας λείπει η αυτομεμψία»

Μεγάλο ρόλο όχι μόνο στην εκκλησιαστική ζωή αλλά και γενικότερα στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου, διαδραματίζει η “αυτομεμψία“, η ικανότητα ενός ανθρώπου, να κατανοήσει τα σφάλματά του, τις αστοχίες του και να προσπαθήσει μέσα από την Εκκλησία, να συνεχίσει την ζωή του μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας επιλύοντάς τα. Αυτή η αυτομεμψία αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για την Εκκλησία για πολλά χρόνια, αλλά η εξαιρετική ανάγκη της έχει φανεί στην σύγχρονη και ταραγμένη πραγματικότητα.

Με τον Ιερομόναχο Αντίπα


Ακούγεται η μουσική: POLIS Ensemble – Heliachtída
Πηγή: https://youtu.be/UKSOVUVSfiA

«Μας λείπει η αυτομεμψία» – Ιερομόναχος Αντίπας