Η αποστολή της Εκκλησίας

Από την αρχή της, η Εκκλησία των Αποστόλων, η πρώτη Εκκλησία, έχει υπάρξει η μοναδική δίοδος των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να βιώσουν την Βασιλεία του Θεού, μέσα από την Κοινωνία, η οποία μόνο μέσα από την Εκκλησία προσφέρεται. Αυτή η Κοινωνία, δεν περιορίζεται σε τοπικά και χρονικά όρια αλλά είναι οικουμενική και διαχρονική από τον καιρό των Αποστόλων μέχρι και σήμερα.

Μέσω της Εκκλησίας, το μήνυμα του Ευαγγελίου σήμερα διαδίδεται σε όλη την Οικουμένη, από τις κοσμοπολίτικες κοινωνίες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής μέχρι τις κοινωνίες των φυλών της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής, μη περιορισμένο από σύνορα και φυλετικές διαφορές.

Με τον π. Γρηγόριο Βαλτογιάννη


Ακούγεται η μουσική: Heliachtída – POLIS Ensemble
Πηγή: https://youtu.be/UKSOVUVSfiA

Η αποστολή της Εκκλησίας – π. Γρηγόριος Βαλτογιάννης