Πανδημία Ιεροεξεταστών

Σε μια εποχή στην οποία η ανταλλαγή πληροφοριών δίνει και την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, εύκολα πολλαπλασιάζονται και εύκολα συμπεράσματα και εικασίες μέσα από την ανταλλαγή αυτή, περισσότερο βλάπτοντας την προσπάθεια ευσεβών ανθρώπων να μετέχουν στην Βασιλεία του Θεού παρά αποσκοπώντας σε αυτή.

Οφείλουμε ως κοινότητα ανθρώπων που στρέφονται στην Εκκλησία για την σωτηρία τους μέσω της Κοινωνίας, να τηρούμε αυτή την κοινωνία, τηρόντας την κατεύθυνσητης Βασιλεία του Θεού μέσω της Εκκλησίας.

Με τον Ιερομόναχο Αντίπα


Ακούγεται η μουσική: POLIS Ensemble – Tis Tavlas
Πηγή: https://youtu.be/uNnJ1TnCJUg

Πανδημία Ιεροεξεταστών – Ιερομόναχος Αντίπας