Αἱ γενεαί πᾶσαι, μακαρίζομέν Σε

Αἱ γενεαί πᾶσαι, μακαρίζομέν Σε - Λατρευτική Ζωή - Λειτουργικά κείμενα - Απαρχή
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – Ήχος α’ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν Σοί Παρθένε ἄχραντε·Όλες οι γενιές μακαρίζουν εσένα, τη Μονή Θεοτόκο.
Αἱ γενεαί πᾶσαι, μακαρίζομέν ΣεΣτο πρόσωπο σου,πάνσπεπτη Παρθένε,
παρθενεύει γάρ τόκος,έχουν να
καταστρατηγηθεί οι νόμοι της φύσης.
καί ζωήν προμνηστεύεταιΗ παρθένος γεννά τέκνο και ο θάνατος προμηνύει τη Ζωή.
Ἡ μετά τόκον παρθένος, καί μετά θάνατον ζῶσα,Εσύ, που έμεινες παρθένος μετά τον τόκο και ζεις μετά τον θάνατο σου,
σῴζοις ἀεί Θεοτόκε τήν κληρονομίαν Σουσώζεις αενάως την κληρονομιά σου.
Αἱ γενεαί πᾶσαι, μακαρίζομέν Σε, Ήχος Α΄
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Απαρχή © . Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.