Η πίστη έχει κόστος

Η μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αποτελεί την ύψιστη μορφή αγάπης και αφοσίωσης στον συνάνθρωπο και στον Κύριο μας. Δεχόμενοι οι άνθρωποι το Σώμα και το Αίμα Του, δεχόμαστε όχι μόνο την πλήρη κοινωνία προς τον συνάνθρωπο αλλά και την ενσυναίσθητη προσπάθεια μας να μετέχουμε στο μεγαλείο της Βασιλείας του Θεού. Σε αυτή τη προσπάθεια όμως, ο άνθρωπος οφείλει να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και με την κοινωνία, για να έχει πραγματική ουσία η μετοχή του στην Θεία Κοινωνία.

Με τον π. Βαρνάβα Λαμπρόπουλο


Ακούγεται το κοινωνικόν της Λειτουργίας των Προαγιασμένων «Γεύσασθε και ίδετε» από το Ορθόδοξο Βυζαντινό Φωνητικό Σύνολο
Πηγή: https://youtu.be/Diu0aGvikf0