Η μαρτυρία του Αγίου Όρους στη σύγχρονη εποχή

Για πάνω από χίλια χρόνια, το Άγιον Όρος έχει υπάρξει πραγματικό στολίδι για την χριστιανοσύνη, μια πνευματική πηγή η οποία στις μέρες αποτελεί ένα αναγκαίο στοιχείο για την διατήρηση της ορθής πίστης. Σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει συνεχώς, το Άγιον Όρος έχει αποτελέσει έναν σταθερό παράγοντα εκκλησιαστικής ενότητας, παρά τις πολλές δυσκολίες που ο τόπος έχει αντιμετωπίσει ανά τους αιώνες.

Με τον Ιερομόναχο Αντίπα


Ακούγεται ο Οκτάηχος Πολυέλεος του Πέτρου Εφεσίου «Εξομολογείσθε τω Κυρίω».
-Χορός Ψαλτών «Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης» με χοράρχη τον Αχιλλέα Χαλδαιάκη.
-Χορός Ψαλτών του Πατριαρχείου Ρουμανίας με χοράρχη τον Μιχαήλ Μπούκα.
Πηγή: https://youtu.be/BDBcKy92pY8

Η μαρτυρία του Αγίου Όρους στη σύγχρονη εποχή – Ιερομόναχος Αντίπας