Η εκλογή του Αποστόλου Ματθία

Η εκλογή του Αποστόλου Ματθία - Επικαιρότητα - Επ' Αφορμή - Απαρχή

Εκείνες τις μέρες, στάθηκε ο Πέτρος ανάμεσα στους μαθητές και είπε: «Αδελφοί μου, έπρεπε να εκπληρωθεί η Γραφή εκείνη την οποία είπε το Πνεύμα το Άγιον δια του στόματος του Δαυίδ, σχετικά με τον Ιούδα, που οδήγησε την σπείρα που συνέλαβε τον Ιησού. Εκείνη η προφητεία έλεγε ότι έχει συγκαταλεχθεί μαζί με μας κι έλαβε κι αυτός τη θεία δωρεά της αποστολικής διακονίας. Αυτός, λοιπόν, απέκτησε χωράφι από το μισθό της αμαρτίας κι όταν κρεμάσθηκε έπεσε στο χώμα πρηνηδόν και σκίστηκε και χύθηκαν τα σπλάχνα του. Και τα γεγονός αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιερουσαλήμ ώστε κλήθηκε το χωράφι αυτό Ακελδαμά, που σημαίνει χωράφι αίματος. Γιατί έχει γραφτεί στο βιβλίο των ψαλμών: «Ας ερημωθεί η οικία του και ας μην κατοικηθεί από κανέναν ξανά. Και το αποστολικό του αξίωμα ας το πάρει άλλος». Πρέπει, λοιπόν, ένας άνδρας από εκείνους που ήταν συνέχεια μαζί μας, όλο τον καιρό κατά τον οποίον ήρθε ο Κύριος σε μας, αρχής γενομένης από του βαπτίσματός Του από τον Ιωάννη έως και την Ανάστασή του, να γίνει ένας από εμάς. Και διάλεξαν δύο άνδρες, τον Ιωσήφ, που λεγόταν και Βαρσαββάς, τον καλούμενον Ιούστο και τον Ματθία, και αφού προσευχήθηκαν είπαν: «Εσύ Κύριε, που γνωρίζεις τις καρδιές όλων, ανάδειξε έναν από τους δύο αυτούς άνδρες να λάβει το μερίδιο αυτής της διακονίας και της αποστολής , την οποία παρέβη Ιούδας, για να πάρει τον δρόμο της αμαρτίας.» Κι έπεσε ο κλήρος στον Ματθία και συγκαταλέχθηκε μεταξύ των ένδεκα αποστόλων.»

Πράξεις των Αποστόλων 1, 15-26

Η εκλογή του Αποστόλου Ματθία