Το γεγονός της Μεταμόρφωσης

Πάνω στο όρος Θαβώρ, ο Κύριος μας έδειξε από μια «άλλη οπτική γωνία» την δύναμή Του στους μαθητές του, μια δύναμη τόσο εκτυφλωτική, τόσο όμορφη και τόσο αγνή. Αυτή η «Μεταμόρφωση» όμως, η φανέρωση αυτού του εκπληκτικού φωτός, η εμφάνιση των προφητών Ηλία και Μωυσή δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά την πραγματική Δύναμη του Σωτήρα Ιησού Χριστού. Η ίδια ακριβώς δύναμη είναι αυτή η οποία μας δίνει και σήμερα την προοπτική σωτηρίας, την προοπτική της Ανάστασης και της αιωνίου ζωής.

Με τον π. Δοσίθεο Καστόρη


Ακούγεται το μάθημα “Παρέλαβεν ο Χριστός” σε Μέλος Μπαλασίου Ιερέως – Ήχος Πλ. δ΄
Πηγή: https://youtu.be/T4HeKhoqSZQ

Το γεγονός της Μεταμόρφωσης – π. Δοσίθεος Καστόρης