Ο πειρασμός του θανάτου

Στην σύγχρονη πραγματικότητα η ιδέα του θανάτου έχει αναλυθεί από φιλοσόφους, ψυχολόγους και ανθρώπους του πνεύματος κυρίως ως ένα σημείο τέλους της ζωής του ανθρώπου όπως την ξέρουμε. Η ιδέα του θανάτου στην Ορθόδοξη Εκκλησία όμως, δεν αποτελεί ένα σκοτεινό τέλος, αλλά με την Ανάσταση του Χριστού, “ὁ θάνατος τεθανάτωται, καί ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν”.

Με τον π. Μιλτιάδη Ζέρβα


Ακούγεται το κοινωνικό της Θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων “Γεύσασθε και ίδετε”
Πηγή: https://youtu.be/Diu0aGvikf0

Ο πειρασμός του θανάτου – π. Μιλτιάδης Ζέρβας