Η Εκκλησία εκφράζεται συνοδικά

Η Εκκλησία σαν ένα σώμα, το Σώμα του Χριστού, λειτουργεί σε μία κατεύθυνση και με κοινό στόχο. Όπως κάθε μέρος του σώματος λειτουργεί επιμέρους για το καλό του σώματος, έτσι και κάθε άτομο μέσα στην Εκκλησία, με κοινοτικό πνεύμα λειτουργεί επιμέρους ως μέρος του Σώματος και κοινωνεί με τους συνανθρώπους του σύμφωνα με τον λόγο του Ευαγγελίου και των Αγίων του Σώματος της Εκκλησίας.

Με τον π. Ευάγγελο Παπανικολάου


Ακούγεται το κοινωνικό της Θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων: «Γεύσασθε και ίδετε», ήχος α’ τετράφωνος.
Την Χορωδία διευθύνει ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
Πηγή: https://youtu.be/Diu0aGvikf0

Η εκκλησία εκφράζεται συνοδικά – π. Ευάγγελος Παπανικολάου