Ἐξέλαμψε σήμερον – Δοξαστικό Αγίου Παντελεήμονος

Ἐξέλαμψε σήμερον - Δοξαστικό Στιχηρών Εσπερινού Αγίου Παντελεήμονος - Λειτουργικά Κείμενα - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ήχος πλ. β’Απόδοση στη Νεοελληνική
Ἐξέλαμψε σήμερον, ἡ σεβάσμιος μνήμη τοῦ Ἀναργύρου, τοὺς πιστοὺς συγκαλοῦσα πρὸς εὐωχίαν μυστικήν, καὶ πρὸς πανήγυριν ἑόρτιον ἄγουσα, τῶν φιλεόρτων τὰ συστήματα, Φώτισε σήμερα, η πολυσέβαστη μνήμη του αφιλάργυρου, που συγκαλεί τους φιλέορτους πιστούς σε ένα μυσταγωγικό γλέντι και τους οδηγεί σε γιορτινό πανηγύρι.
Ἐπέστη γὰρ ἡμῖν θαυματουργὸς ἰατρός, τὰς νόσους πάντων ἰώμενος, Παντελεήμων ὁ στερρὸς ἀθλητής, καὶ πρεσβεύει ἐκτενῶς τῷ Κυρίῳ, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν.Ήρθε, λοιπόν, σε μας ο θαυματουργός γιατρός, που θεραπεύει τις αρρώστιες όλων, Παντελεήμων ο στέρεος αθλητής, που πρεσβεύει εκτενώς προς τον Κύριο να σώσει τις ψυχές μας.
Ἐξέλαμψε σήμερον – Ήχος πλ. β’ – Δοξαστικό Στιχηρών Εσπερινού Αγίου Παντελεήμονος
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή