Εἰς τὸν Προφήτην Ἡλίαν

Εἰς τὸν Προφήτην Ἡλίαν - Πατερικός Λόγος - Θεολογία - Απαρχή

Ανέβα εσύ στους ουρανούς. Εγώ θα πάω στους αμαρτωλούς

Εγώ Ηλία, είπε ο Κύριος, γνωρίζω τον ζήλο σου και ντρέπομαι για τις επιλογές σου. Εγώ ελεώ και τους αμαρτωλούς όταν κολάζονται υπέρμετρα. Εσύ, όμως, είσαι ο φοβερός δικαστής για το συνεχώς αμαρτάνον ανθρώπινο γένος. Για αυτό και σας διασπάω την μεταξύ σας συμβίωση.
Ανέβα εσύ προς τους ουρανούς, καθώς δεν μπορείς να βαστάξεις τους αμαρτωλούς. Θα κατέβω Εγώ στη γη. Αν συναναστρέφεσαι πολύ τους αμαρτωλούς, θα αφανιστεί το ανθρώπινο είδος, γιατί τιμωρείται συνεχώς από σένα. Τι λοιπόν;
Ανέβα στους ουρανούς Ηλία. Δεν γίνεται η φωτιά να παροικεί κοντά στο καλάμι. Σου δίνω αναμάρτητους συγκατοίκους και σε συγκαταλέγω στην χορεία των αγγέλων.
Ανέβα εσύ στους ουρανούς. Εγώ θα πάω στους αμαρτωλούς, που μπορώ να σηκώσω στους ώμους μου το πλανημένο πρόβατο, Εγώ που λέω σε όλους τους αμαρτωλούς: «Ελάτε σε Μένα όλοι οι κουρασμένοι, κι Εγώ δε θα σας τιμωρήσω αλλά θα σας αναπαύσω».
Σε Αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Ιωάννου Χρυσοστόμου, Λόγος Εἰς τὸν Προφήτην Ἡλίαν


Σχετικό Άρθρο: Η παιδαγωγία του Θεού στον Προφήτη Ηλία