Θεία Λατρεία: Το καλύτερο κήρυγμα

Το κήρυγμα της αγάπης, το κήρυγμα της Ανάστασης του Χριστού έχει μείνει απαράλλαχτο για πάνω από δύο χιλιάδες έτη, μέσα από την Εκκλησία, από τους χρόνους των Αποστόλων μέχρι και σήμερα.

Μέσα από αυτό τον κοινό λόγο, την κοινή λατρεία, ο λόγος του Χριστού και των Αποστόλων Του, οι πιστοί έχουν έναν κοινό γνώμονα, μια κοινή πορεία και ζουν σε πλήρη κοινωνία μεταξύ τους.

Με τον Ιερομόναχο Αντίπα


Ακούγεται το Κοινωνικό «Ποτήριον σωτηρίου Λήψομαι», ήχος α’.
Ψάλλει ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
Πηγή: https://youtu.be/5vzVkMT6H-E

Θεία Λατρεία: Το καλύτερο κήρυγμα – Ιερομόναχος Αντίπας