Ο «αντίχριστος» στην εκκλησιαστική παράδοση

Στην σύγχρονη εκκλησιαστική παράδοση, έντονος είναι ο λόγος για τον λεγόμενο «αντίχριστο», ο οποίος θα εμφανισθεί στον άνθρωπο πριν τα Έσχατα.

Οφείλει όμως ο άνθρωπος να βρίσκεται σε μία τέτοια ψυχική πίεση, ώστε να επικεντρώσει την προσοχή του σε αυτά που δεν έχουν σημασία, παρά σε αυτά που έχουν;

Με τον Δημήτριο Πασσάκο


Ακούγεται η μουσική: Bosporus – Polis Ensemble
Πηγή: https://youtu.be/3zUpp7ZlqV8

Ο «αντίχριστος» στην εκκλησιαστική παράδοση – Δημήτριος Πασσάκος