Η αντιμετώπιση των κωφών παιδιών από την οικογένεια

Σε μια κοινωνία στην οποία η υγειονομική πολιτική εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο, το πρόβλημα των παιδιών με ιδιαίτερες αναπηρίες παραμένει στην επικαιρότητα.

Οφείλουμε σαν κοινωνία να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά τα οποία δεν έχουν τις δυνατότητες οι οποίες μας προσφέρονται και με όποιες δυνάμεις έχουμε, να τους προσφέρουμε μια ζωή με ίσες ευκαιρίες με τους υγιείς.

Με τον π. Ιωάννη Καραμούζη


Ακούγεται η μουσική: Manos Hadjidakis – America America
Πηγή: https://youtu.be/134tCC5N6yw

Η αντιμετώπιση των κωφών παιδιών από την οικογένεια – π. Ιωάννης Καραμούζης