Η αντιμετώπιση των κωφών παιδιών από την οικογένεια

You are currently viewing Η αντιμετώπιση των κωφών παιδιών από την οικογένεια
Η αντιμετώπιση των κουφών παιδιών από την οικογένεια - Επικαιρότητα - Επ' αφορμή - Απαρχή

Σε μια κοινωνία στην οποία η υγειονομική πολιτική εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο, το πρόβλημα των παιδιών με ιδιαίτερες αναπηρίες παραμένει στην επικαιρότητα.

Οφείλουμε σαν κοινωνία να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά τα οποία δεν έχουν τις δυνατότητες οι οποίες μας προσφέρονται και με όποιες δυνάμεις έχουμε, να τους προσφέρουμε μια ζωή με ίσες ευκαιρίες με τους υγιείς.

Με τον π. Ιωάννη Καραμούζη


Ακούγεται η μουσική: Manos Hadjidakis – America America
Πηγή: https://youtu.be/134tCC5N6yw

Η αντιμετώπιση των κωφών παιδιών από την οικογένεια – π. Ιωάννης Καραμούζης